Remedial teaching of bijles??

Basisonderwijs

Remedial teaching of bijles?

Remedial teaching en bijles zijn twee termen die vaak door elkaar gebruikt worden, maar er is wel degelijk een groot verschil. 

Remedial teaching (RT) betekent letterlijk herstellend lesgeven en is bedoeld om achterstanden in de leerstof te verkleinen of weg te werken. Bij dit traject zal er eerst getoetst worden om erachter te komen waar het probleem zit. Daarnaast zal er contact opgenomen worden met de leerkracht om te zien wat de hulpvraag vanuit school is. Natuurlijk wordt er ook met de leerling in gesprek gegaan om te zien wat zijn of haar hulpvraag is. 
Hierna wordt een handelingsplan opgesteld met daarin de doelen waaraan de komende 12 lessen gewerkt zal worden. Aan het einde van deze periode zal geobserveerd of getoetst worden of aan deze doelen is voldaan. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

De kosten bedragen €727,- (2 lessen toetsing, handelingsplan, 12 lessen RT, evaluatieverslag).

Bijles is bedoeld als ‘steuntje in de rug’. Er wordt gewerkt met de leerstof van school die vooraf behandeld (door middel van pre-teaching) of achteraf herhaald wordt. 

De kosten bedragen €577,- (12 lessen bijles) Het is mogelijk om een gedeelte van dit bedrag met de Zoetermeerpas te betalen.
Bijles is ook als duo te volgen, waarbij het belangrijk is dat de leerlingen in dezelfde jaargroep zitten en met dezelfde stof werken. De kosten bedragen dan €367,- per leerling.